E-learning module “HR en rechtspositie”

Blended Learning
Blended Learning is onderwijsaanbod dat bestaat uit een combinatie van ‘het beste’ uit verschillende technologieën, soorten opdrachten en didactische strategieën. Bij Blended Learning wordt online leren afgewisseld met face-to-face leren. Op deze manier kan een curriculum worden samengesteld dat recht doet aan de individuele verschillen en leidt tot effectief leren. Het gaat nadrukkelijk niet om online leren als solistisch fenomeen (≠ Blended Learning). Het is essentieel om online leren te combineren met face-to-face bijeenkomsten met de deelnemers. Zo worden deze bijeenkomsten betekenisvol.

In de praktijk
Samen met een adviseur onderwijstechnologie heb ik een e-learning module ontwikkeld waarin toekomstig officieren worden voorbereid op hun HR-verantwoordelijkheden. Het is daarbij belangrijk om duidelijk te maken wat de deelnemer van de module mag verwachten en de deelnemer voor de module te enthousiasmeren. Leren mag weer leuk worden!
We hebben daarom gekozen om met casuïstiek te werken die heel dicht bij de praktijk van de eindgebruiker ligt. In audiofragmenten vertellen diverse medewerkers wat er bij hen speelt waarna de deelnemer deze HR-vraagstukken mag gaan oplossen. Tevens hebben we diversiteit aangebracht in de werkvormen, zodat de deelnemer aangehaakt blijft.
De audiofragmenten, de interactiemomenten en de verschillende opdrachten maken de module afwisselend en uitdagend. De eindopdracht is input voor de face-to-face bijeenkomst, een essentieel onderdeel van blended learning. Tijdens deze bijeenkomst zoeken de deelnemers met elkaar en met de docent verdere verdieping. Kortom, een mooie voorbereiding op de HR-verantwoordelijkheden.