Next Level Learning – Begeleiding afstudeeronderzoek

Onderwijsvernieuwing

Al langer is bekend dat de opbrengst van kennisoverdracht via lessen of hoorcolleges lager ligt dan bij het gebruik van andere methoden (Dochy & Berghmans, 2015). Het huidige onderwijs sluit niet meer aan bij de behoeften van de student, maatschappij en arbeidsmarkt. Dit komt door een aantal aspecten:

 • Het is niet voldoende om de studenten te leren wat de studenten voor het beroep moeten kunnen. De carrières zijn turbulenter dan voorheen, waardoor het belangrijk is om studenten bij te brengen hoe er blijvend geleerd kan worden en hoe de studenten aangesloten kunnen blijven op de kennis die interessant is voor de carrières.
 • Het HBO moet beter aansluiten op de beroepspraktijk, de beroepspraktijk moet worden verweven in het onderwijs.
 • Innovatie is de toekomst.
 • Studenten verschillen steeds meer van elkaar, waardoor vormen van hoger onderwijs moeten komen om op deze verschillen in te spelen.
 • Onderwijskundig onderzoek laat zien dat studenten beter leren als de studenten weten waar het voor gedaan wordt. Dit helpt bij de motivatie en het duurzaam vasthouden van die kennis (Bormans, 2005).

 Afstudeeronderzoek Next Level Learning

Steeds meer onderwijsinstellingen besluiten hun onderwijs te vernieuwen. Het is tijd voor Next Level Learning. Maar wat houdt dat eigenlijk in? Welke principes passen daarbij? En wat zijn de ervaringen hiermee? Twee studenten van de opleiding HRM van Avans Hogeschool in Breda hebben in opdracht van Marise 1.4 onderzoek gedaan en antwoorden gevonden. Floor van Ewijk en Tara van de Rakt… nogmaals bedankt!

Het onderzoeksresultaat: zes principes

Het nieuwe leren is gebaseerd op de volgende zes principes:

 1. Ruimte (fysieke, mentale en digitale ruimte)
 2. Zelfregulerend leren
 3. Rol van docent
 4. Verweven arbeidsmarkt
 5. Growth mindset
 6. Samenwerkend leren

Klik in bovenstaande afbeelding op de principes voor verdere informatie:

 • Wat wordt er verstaan onder principes?
 • Wat wordt er verstaan onder het nieuwe leren?
 • En per principe:
  • Wat is het?
  • Wat zijn de ervaringen?
  • Een aantal tips

Deze principes geven het hoger onderwijs richtlijnen en houvast voor het nieuwe leren. Hierbij is geen sprake van een vast ‘patroon’ dat statisch is, maar laat ruimte voor creativiteit en vernieuwing.  Marise 1.4 adviseert aan de hand van deze principes hoger onderwijsinstellingen op het gebied van onderwijsvernieuwing.