“Ik ben ervan overtuigd dat het belangrijk is om te blijven ontwikkelen en een leven lang te leren.”

“Een wezenlijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van mensen en organisaties is wat mij een gelukkig mens maakt.”

Mijn filosofie

Om op persoonlijk en professioneel vlak succesvol te zijn en te blijven, moeten we meer dan ooit ‘leren leren’. Leren en ontwikkelen verandert en juist nu blijkt dat de huidige vorm hiervan allesbehalve toereikend is. Dat geldt voor standaard opleidingsprogramma’s, doorsnee trainingen en voor het reguliere, klassieke onderwijssysteem. Het past allemaal niet meer in onze ingrijpend veranderende samenleving.

We zijn klaar voor Next Level Learning & Development, waarbij gepersonaliseerd leren en persoonlijk leiderschap de uitgangspunten zijn. ‘Leren leren’ is noodzakelijk geworden om de regie te behouden over de eigen loopbaan, met als gevolg succes te boeken en (werk)geluk te creëren.

Marise 1.4 geeft op een aantrekkelijke en creatieve manier vorm aan leren en ontwikkelen, zodat het een beleving en een logisch onderdeel van ons bestaan wordt.

Achtergrond en kwalificaties

Na de HBO opleiding ‘Personeel & Arbeid’ heb ik ruim 10 jaar als HR professional gewerkt. Bij diverse commerciële bedrijven ben ik een sparringpartner geweest voor het management en heb ik projecten uitgevoerd, voornamelijk gericht op Performance Management en Human Resource Development. Daarna heb ik de overstap gemaakt naar het hoger onderwijs. In de functie van coach/docent heb ik een bijdrage mogen leveren aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van studenten. Ik ben tevens als projectleider medeverantwoordelijk geweest voor de onderwijs- en curriculumvernieuwing bij de opleiding HRM in Breda. In co-creatie met studenten en organisaties hebben we een flexibel curriculum met een vernieuwde onderwijsvisie neergezet.

Diploma’s en kwalificaties

  • Executive Master ‘Management & Organization’ (MSc)
  • Post-HBO opleiding ‘Professioneel HR-adviseur’
  • HBO opleiding ‘Personeel & Arbeid’
  • Facilitator LEGO® SERIOUS PLAY®
  • Lumina Learning® Practitioner
  • Senior Kwalificatie Eindexaminering (SKE)
  • Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB)

Toegevoegde waarde

In het onderwijs

De aansluiting van onderwijs op de voortdurend veranderende maatschappij is een continue uitdaging. Dit geldt ook voor de veranderende rol van docent naar coach en het steeds meer autonome karakter van de student. Er is behoefte aan onderwijs dat kan meebewegen met veranderingen.

Marise 1.4 zorgt voor begeleiding naar een flexibel ingericht curriculum. Een innovatief concept op maat, waarbij activerend onderwijs centraal staat en ervoor zorgt dat gepersonaliseerd leren mogelijk is. Met een krachtig, op maat gemaakt onderwijsprogramma kan de student keuzes maken en doelen bereiken op basis van eigen kwaliteiten en talenten. Marise 1.4 organiseert daarbij teamsessies met docenten, zodat zij vervolgens de studenten kunnen coachen bij het vergroten van hun lerend vermogen.

In organisaties

Het belang van ontwikkeling geldt ook voor organisaties. Meer dan ooit zijn strategiebepaling, purpose-statements en organisatieontwikkeling noodzakelijk voor continuïteit in een steeds dynamischer wordende omgeving. Marise 1.4 zorgt voor een waardevolle invulling van learning & development en houdt daarbij oog voor de medewerkers. Het ontwikkelen van een lerend vermogen is namelijk voor iedereen anders. En laat nou juist die bekwaamheid een belangrijke factor zijn voor de afstemming tussen de strategie van een organisatie en de deskundigheid van de medewerkers. Marise 1.4 vertaalt van begin tot einde: de leerbehoeften naar leerstrategieën en de leerstrategieën naar concrete acties. 

Waarom Marise 1.4 | Next Level Learning & Development?

Jezelf ontwikkelen is écht leuk en vormt steeds vaker het fundament voor persoonlijk en professioneel succes en geluk. Deze ontwikkeling start bij je eigen basis. Daarna ontstaan er mooie, nieuwe versies van jezelf. Maar de basis blijft en dat is voor mij de 1 in de naam Marise 1.4.

1.1 Marise als student
1.2 Marise als HR Professional in het bedrijfsleven
1.3 Marise als docent/coach in het hoger onderwijs
1.4 Marise als consultant L&D/zelfstandig ondernemer 

Next Level Learning & Development staat voor betekenisvol leren en ontwikkelen op een manier die past bij de dynamiek van nu.
Leren is weer leuk!

Net zoals wijzelf blijven veranderen, ontwikkelen en vooruit willen gaan, ondersteunt Marise 1.4 het onderwijs en organisaties hierin.

“STRETCHEN ZONDER STRESSEN”