Onderwijs- en curriculumvernieuwing

Vernieuwend onderwijs

Als projectbegeleider onderwijs- en curriculumvernieuwing ben ik samen met een ontwerpteam verantwoordelijk voor het vormgeven van een nieuw curriculum bij een Hogeschool in het westen van het land. We ontwerpen een onderwijsprogramma waarin de student leert te leren en zelf sturing kan geven aan zijn/haar eigen leerproces. Een curriculum waar sprake is van activerend onderwijs en waar nauw wordt samengewerkt met de praktijk. Een curriculum dat flexibel wordt ingericht, zodat het steeds kan meebewegen met de ontwikkelingen in de omgeving. Een mooi en uitdagend project in de vaak nog wat starre onderwijsomgeving zoals we die in Nederland kennen.

In de praktijk

Bij de start van het project heb ik in samenwerking met de teamleider een teamsessie met 40 docenten georganiseerd. Tijdens deze sessie hebben de docenten door middel van actieve werkvormen input gegeven op zeven belangrijke thema’s, waaronder leeromgeving, toetsing en de rol van de docent. Met de verkregen input heeft het ontwerpteam uitgangspunten geformuleerd, die vervolgens als kapstok dienen voor het onderwijsprogramma. Dit alles in co-creatie met studenten, mbo-scholen en het werkveld. Wij vermijden bij de inrichting van het nieuwe curriculum onnodige details, zonder de wet- en regelgeving binnen het hoger onderwijs uit het oog te verliezen. Alleen op deze manier realiseren wij flexibel onderwijs waarin de student keuzes kan maken en doelen kan bereiken op basis van eigen talenten. De student kan zich in deze leeromgeving optimaal ontwikkelen tot professional.