Workshop LEGO® SERIOUS PLAY®

Koersbepalend voor projecten
Voor Avans Hogeschool heb ik tijdens de minor ‘HR Advies’ een workshop LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) gegeven. Deze interactieve
methode is bedoeld om met visievorming, teambuilding, probleemoplossing en strategiebepaling aan de slag te gaan. De LSP methode sluit goed aan bij de ’21st century skills’ en is zeker van toegevoegde waarde als het gaat om koersbepaling bij projecten.
Even uit de boeken en de handen uit de mouwen steken. Bij LSP gebruiken de deelnemers LEGO®-blokjes om modellen te bouwen. Er worden in dit geval letterlijk organisaties, omliggende partijen, leerdoelen, kansen en bedreigingen gebouwd. Het bijbehorende verhaal zorgt voor diepgang, nieuwe inzichten en intensieve samenwerking. De LSP methode stimuleert creativiteit en zet theorie en ideeën om naar concrete actieplannen.

In de praktijk
Tijdens de minor ‘HR Advies’ op Avans Hogeschool, starten de studenten een eigen HR Adviesbureau. Dit vergt een bepaalde mate van zelfstandigheid, waarbij eigen invulling en creativiteit hoog in het vaandel staan. Maar hoe pak je dat aan? Op welke manier trigger je studenten om daar zelf op een effectieve wijze mee aan de slag te gaan? De LEGO® SERIOUS PLAY® methode ondersteunt hierin en dat blijkt uit de praktijk. De studenten gaan via de bouwwerken echt met elkaar in gesprek. Ideeën worden tastbaar en daardoor concreet en begrijpelijk. De betrokkenheid van alle deelnemers is groot en de studenten hebben vooral ook veel plezier. Het resultaat is een enthousiaste groep die door de LSP methode positief verbaasd is over hun eigen én andermans creativiteit. Ze mogen het uiteindelijke bouwwerk (inclusief de storytelling) filmen en gebruiken voor de koersbepaling voor de komende 20 weken. Kortom: een leuke, leerzame en praktische methode om lastige materie tastbaar te maken.