Lumina Learning®
Lumina Spark is een onderdeel van Lumina Learning en is een professioneel leerinstrument waarmee individuen en teams worden geholpen om effectiever te werken. Het toont persoonlijke voorkeuren op inspirerende en gedetailleerde wijze met behulp van 4 kleuren, 8 aspecten en 24 eigenschappen.
Hokjes-en stereotypering worden daarbij vermeden.
De Lumina Spark profielschets geeft inzichten over hoe een individu effectief met anderen kan samenwerken. Het geeft een heldere, waardevrije en aansprekende beschrijving van een persoonlijkheid. Het beschrijft natuurlijke talenten en ontwikkelpunten, communicatievoorkeuren en leiderschapsstijl. De gedragsvoorkeuren worden gemeten op drie niveaus: wat motiveert iemand (het natuurlijke gedrag), welk gedrag laat iemand zien in het dagelijks leven (het dagelijkse gedrag) en wat gebeurt er met iemand onder druk (het overbelaste gedrag).

In de praktijk
Bij diverse hogescholen, een ROC en een verpakkingsorganisatie werk ik met Lumina Spark. Bij hogescholen past het onder andere uitstekend bij het proces van onderwijsvernieuwing. Een verandering van onderwijsconcept vraagt namelijk om een andere rol van de docent (leercoach) en daarmee om een intensievere onderlinge samenwerking. Ik gebruik Lumina zodat de leercoaches beter inzicht krijgen in zichzelf en in hun collega’s. Daarbij besteed ik nadrukkelijk aandacht aan ieders talent en gaan we gezamenlijk op zoek naar hoe we de teamdiversiteit zo goed mogelijk kunnen benutten. Alleen dan wordt “next level learning” een succes.
Voor het leadership team bij de verpakkingsorganisatie staat de uitdaging “niet harder, maar slimmer werken” centraal. Ook voor dit vraagstuk vind ik Lumina een geschikt instrument. Ik heb het deze keer gecombineerd met een workshop Lego® Serious Play®. Allereerst hebben we met Lego® de organisatie in de toekomst gebouwd. Vervolgens de daarbij behorende activiteiten en de rol van de diverse afdelingen. Aansluitend ondersteunt Lumina bij inzicht in de teamdynamiek en bij het vaststellen van de best mogelijke individuele bijdragen aan de organisatie.