Organisatiebrede leerlijn HR

Defensiebrede leerlijn HR

Als Interim Procesmanager Kwaliteit & Innovatie ben ik -samen met collega’s- verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een Defensiebrede leerlijn voor HR-professionals. De rolverandering van HR binnen de organisatie en nieuwe inzichten op het gebied van Learning & Development bieden mooie mogelijkheden voor een toekomstbestendige en adaptieve leerlijn. Een leerlijn die in ieder geval gekenmerkt wordt door gepersonaliseerd leren, case based learning, learning on the job en blended learning. Een leerlijn waarin diversiteit is aangebracht in werk- en toetsvormen, uiteraard passend bij de geformuleerde leeruitkomsten. Een leerlijn die is afgestemd op de drie hoofdtaken van Defensie. Maar zeker ook een leerlijn die uitnodigt tot leren. En leren weer leuk en aantrekkelijk maakt.

In de praktijk

We starten het project met een onderzoek. Welke opleidingen zijn er al, hoe worden deze ervaren, wat kan behouden blijven en waar liggen kansen? We spreken alle zeven Defensieonderdelen om hun ervaringen en wensen in kaart te brengen. We nemen ook een kijkje bij een aantal andere Ministeries en bij de Nationale Politie. Vele brainstormsessies leiden uiteindelijk tot een wand vol A3’s. Alle ideeën voor een toekomstbestendige, Defensiebrede leerlijn HR zijn hierop afgebeeld. We delen onze ideeënwand met collega’s. Naar aanleiding van hun feedback maken we een praatplaat waarmee we met de belangrijkste stakeholders om tafel gaan.

Het resultaat is een leerlijn HR die bestaat uit drie verschillende leergangen. Per leergang is bepaald welke modulaire opbouw het meest passend is, welke modulen het beste in een blend aangeboden kunnen worden en welke werk- en toetsvormen daarbij horen. Een belangrijk uitgangspunt is dat de deelnemer eigenaar is van zijn of haar leerproces en zo invulling kan geven aan een leven lang leren en ontwikkelen. Door de aangebrachte variatie en flexibiliteit is er sprake van een aantrekkelijke leerlijn die goed past binnen zowel het hier en nu als bij de onvoorspelbare toekomstige ontwikkelingen. Prachtig project.